Πώς μαθαίνουν τα παιδιά τον προφορικό λόγο

Ο Προφορικός λόγος είναι μια μορφή κοινωνικής γνώσης. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα είναι αυθαίρετα και δεν έχουν καμία σχέση μ’ αυτό που αναπαριστούν. Τα περισσότερα παιδιά σε όλους τους πολιτισμούς αρχίζουν να κατακτούν την έμφυτη γλώσσα τους γύρω στην ηλικία των 2 ετών.  Η θεωρία του Piaget δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η απόκτηση της γλώσσας δομείται. Ο Piaget (1963b) αναφέρει:
Είναι βασικό ότι υπάρχει κληρονομική μεταβίβαση του μηχανισμού που κάνει δυνατή αυτή την απόκτηση. Ωστόσο η γλώσσα  καθεαυτή μαθαίνεται οπωσδήποτε μέσω της εξωτερικής μεταβίβασης. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να μιλούν, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ένα παράδειγμα κληρονομικής εμφάνισης μιας προκατασκευασμένης γλωσσικής δομής.


Ένα από τα πιο δύσκολα και πολύπλοκα έργα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, αναλογιζόμενοι το επίπεδο της ανάπτυξης όταν εμφανίζεται, είναι η εκμάθηση της χρήσης και της κατανόησης του προφορικού λόγου. Στην ηλικία των 2 ετών, τα παιδιά αρχίζουν να κατακτούν τον προφορικό λόγο, ένα σύστημα αυθαίρετων σημείων. Στα παιδιά δε γίνεται καμία επίσημη διδασκαλία για τη μάθηση του προφορικού λόγου, παρόλο που τα πρότυπα είναι απολύτως απαραίτητα.
Η θεωρία του Piaget  αναφέρει ότι το κίνητρο για την εκμάθηση του προφορικού λόγου είναι η προσαρμοστική του αξία.  Το παιδί που μαθαίνει μια λέξη ως αναπαράσταση(όπως πίνω ή μπισκότο) συνεπώς είναι ικανό να επικοινωνεί πιο αποτελεσματικά μ’ εκείνους που το φροντίζουν και ικανοποιούν τις προσωπικές του ανάγκες.

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Τα παιδιά κατακτούν τον προφορικό λόγο με τον ίδιο τρόπο που αποκτούν όλες τις άλλες γνώσεις. Το παιδί δομεί την γλώσσα του. Στην αρχή, το έργο του παιδιού είναι  όμοιο με «σπάσιμο κώδικα». Το παιδί καταλαβαίνει (δομεί) τους κανόνες της γλώσσας μέσα από την εμπειρία της κοινωνικής γλώσσας. Με την εμπειρία αυτή, οι δομές βελτιώνονται (ο κώδικας σπάει πιο διεξοδικά). Η μεγαλύτερη πρόοδος εμφανίζεται συνήθως στις ηλικίες 2 έως 4 ετών.

Watch Dragon ball super

Forgot your details?