Συμμετοχές σε προγράμματα και εκπαιδεύσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείου-ΙΕΚ στο αντικείμενο «προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά Εκπαίδευση ανέργων αποφοίτων Λυκείου-Πανεπιστημίου στο αντικείμενο «κατάρτιση ανέργων για τα μεγάλα τεχνικά έργα», 11/2003 – 2/2004.
  • Εκπαίδευση ανέργων, υποψηφίων στελέχωσης των ΚΑΥΠ, στο αντικείμενο «Εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που υφίστανται φυλετικές διακρίσεις», 7/2006.
  • Εκπαιδευτικά υπεύθυνη του προγράμματος “Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε Απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα. Εκπαίδευση στις βιολογικές καλλιέργειες”, συνολικών ωρών 400 (προκατάρτιση:100 ώρες, θεωρητική κατάρτιση:150 ώρες, πρακτική άσκηση:150 ώρες), του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α)- Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Ανω(10/2012-02/2013)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

  • «Εντοπισμός και άρση των διακρίσεων των δυο φύλων στη διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των γυναικών στα τεχνικά επαγγέλματα», 18/05/04-01/07/04.
  • «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρητικού μέρους, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, 10/07/2006-14/01/2007.

Watch Dragon ball super

Forgot your details?